www.drinasteinberg.com

Monday, 10 November 2014

Slovenskom mitologijom protiv ponedeljka : KULT VUKA

Mada se to zbog nesrećne savremene istorije sve češće zaboravlja, Srbi su oduvek bili ponosan ratnički narod. U vreme kada smo sebe smatrali svetim, izabranim narodom i potomcima vuka, uprkos svim gubicima koje ratovi neminovno donose, iz svake bitke izlazili smo bogatiji za mnoštvo velikih junaka, ojačanu veru u sebe i osećaj dubokog pripadanja. U vreme kada drugi u naše ime mole da postanemo još jedna zvezdica na tuđoj zastavi, dobro je podsetiti se onoga što smo bili i što i dalje negde duboko jesmo.

Kult vuka

Kult vuka ima duboke korene u istoriji i mitologiji kako srpskog, tako i drugih slovenskih naroda. Snažno je vezan za dva božanstva: Dažboga i Horza.
Dažbog je jedan od najznačajnijih slovenskih bogova; bog Sunca, kiše i podzemnog sveta i zaštitnik rudara, a ujedno, prema nekim navodima, i rodonačelnik Slovena. U ljudskom obliku, on se prikazuje kao hromi starac koji dolazi među ljude kako bi im pomogao i zaštitio ih. U životinjskom obliku, Dažbog se javlja kao hromi beli vuk. Karakteristike ovog vuka nisu slučajne i imaju jasnu simboliku.
Hromost je posledica povezanosti sa Mesecom, koji se većinu vremena javlja kao nepotpun, dok prolazi kroz svoje faze, te se ta nepotpunost kod vuka odslikava u pomenutom nedostatku. Kako se smenjuju faze meseca, tako se menja i moć vuka, koja je na svom vrhuncu u periodu opadajućeg meseca.
Bela boja vezuje se za pripadanje Dažboga podzemnom svetu, jer se u evropskom folkloru bića koja obitavaju u podzemlju u najvećem broju slučajeva prikazuju kao odevena u belo.
Mit o Dažbogu uključuje i segment o sinu Dažboga i Morane, Vanu, od koga, prema predanju, Srbi vode poreklo. Kako bi se osvetila Dažbogu, Morana je oslepela svog sina, za šta je Dažbog strogo kažnjava. Nepokolebljiva u svojoj osveti, ona baca kletvu na Vana, nakon čega on postaje vuk i ostaje u tom obličju sve dok ga sestra Poljelja sedam godina kasnije ne spasi i pomogne mu da povrati svoj ljudski oblik. Odavde velikim delom potiče uverenje Srba da su potomci vukova, uverenje koje je vidiljivo u brojnim običajima našeg naroda.
Kada je reč o Horzu, on je bog Meseca i jutarnjeg sunca, te je i njegova veza sa vukom sasvim jasna. Kako je Horz bog Meseca, a samim tim i noći, i snaga vuka je najveća u tom delu dana.
Veza između Meseca i vuka prisutna je i u verovanju u postojanje vukodlaka, koje je kod slovenskih naroda vladalo mnogo pre nego što je pretočeno u priče i holivudske filmove.
Nakon dolaska hrišćanstva, kult vuka ne gubi na svom značaju. Jedan od najvećih naših svetitelja, Sveti Sava, zaštitnik je vukova i smatra se njihovim pastirom, što je zabeleženo i u našim narodnim pripovetkama.

Svedočanstvo o značaju vukova danas jesu i često ime Vuk i brojna prezimena izvedena od ove reči.
( slika preuzeta sa www.pinters.com,  video preuzet sa www.youtube.com (Van- Vuk)

No comments:

Post a Comment